Your address will show here +12 34 56 78
Duurzaam bouwen, Project, Update

Het is druk in de bouw. Dit is een direct gevolg van Corona: mensen gaan niet op vakantie en houden geld over. Daarnaast speelt het toenemende tekort aan woningen in Nederland een grote rol. We horen het al een tijdje van onze vaste leveranciers: producenten kunnen het tempo waarmee momenteel gebouwd wordt niet bijhouden. Het gevolg? Er gaat een enorm tekort aan bouwmaterialen komen. Gelukkig is er een oplossing: hergebruik van materialen. 

 

Hamsteren!

Veel bouwbedrijven en aannemers denken het tekort voor te kunnen zijn. Er ontstaat een concurrentiestrijd. Niet om klanten, maar om materialen. Vanwege de angst die er nu al heerst, wordt er als een malle aan materiaal gekocht. Het doet denken aan de wc-papier manie vorig jaar, toen Corona net in beeld was. Sommige bedrijven slaan zelfs de handen ineen om op extreem grote schaal in te kopen. Hiermee dragen zij direct bij aan het probleem. Angst creëert schaarste, schaarste creëert angst.We hebben de oplossing in handen. Letterlijk.

En dat is? Hergebruik van materialen, waardoor nieuw materiaal overbodig wordt. Voor veel partijen is hergebruik niet interessant. Het kost tijd en zorg (en dus geld) om bij sloopwerkzaamheden materialen op de juiste manier te ontmantelen. Ze hebben er simpelweg geen zin in. Het is vaak veel goedkoper en efficiënter om gebruikt materiaal – ondanks dat dit nog prima bruikbaar is – af te voeren. In plaats van dat zij werken met materiaal dat gewoon letterlijk voor het oprapen ligt, blijven zij dus maar nieuwe materialen kopen. Circulair bouwen.

Naast het hergebruik van materiaal zijn er verschillende vormen van alternatieve bouw. Werken met duurzame en vernieuwbare materialen zoals hennep en technieken zoals houtskeletbouw vallen hieronder. Maar deze manier van circulair bouwen is nog redelijk nieuw en nog te onconventioneel om door de massa opgepikt te worden. Niet alleen aan de kant van het bouwbedrijf, maar ook aan de kant van de consument valt er nog heel wat te winnen. Ook zij moeten open staan voor deze nieuwe manier van bouwen en het budget daarvoor tot hun beschikking hebben. Er is een omschakeling nodig.

Om een oplossing te vinden voor het aankomende materialentekort is er dus verandering op grote schaal nodig. De omschakeling naar herbruikbare en vernieuwbare materialen in de bouw is een enorm lastige. Maar zoals wij het zien, onvermijdelijk. 

Naast dat er een schaarsteprobleem heerst, is de bouw ook één van de meest vervuilende industrieën ter wereld. Wij proberen dat op onze eigen manier tegen te gaan. Een uitdaging? Ja. Maar zeker niet onmogelijk. Ik hoop alleen dat wij er niet alleen in staan. En dat er meer aannemers en bouwbedrijven zijn die denken in duurzame oplossingen. Samen staan we sterker.

 

Ben je geintresseerd in het hergebruik van materialen en duurzaam bouwen? Neem contact met ons op, we vertellen je graag meer! 


keep reading

0

Update
Waarom proberen we anderen niet iets vaker te helpen? Dat was de gedachte die Arcum afgelopen jaar had. Want naast de aarde helpen door duurzaam te bouwen, willen ze ook klaarstaan voor hun medemens. Daarom biedt Arcum een leerwerkplek aan voor jongeren van Baass. Op die manier vinden deze jongeren hun plek terug op de arbeidsmarkt. Maar wat houdt dit precies in?


Wat is Baass?

“Jongeren vanaf dertien jaar, met een liefdevolle schop onder hun kont, weer op het juiste pad krijgen”, – aldus Baass oprichter Syl van Beek. Het is het doel van de stichting om de jongeren weer terug het onderwijs in te krijgen of in het werkveld. Om dat voor elkaar te krijgen hanteren ze een stappenplan dat iedere jongere moet doorlopen. Duur: in de praktijk doen ze er al gauw een jaar over. Na afronding van het hele traject gaan sommigen werken op een leerwerkplek.
Wat voor traject doorlopen de jongeren?

Baass biedt maatwerktrajecten aan die plaatsvinden in de vrije natuur, in een Spartaanse gym en op Sectie-C in Eindhoven. De trajecten bestaan uit trainingen die gericht zijn op het verbeteren van de fysieke gezondheid, mentale weerbaarheid en de sociale vaardigheden. En daar komt de achtergrond van oprichter Syl goed van pas. Vijf jaar lang heeft Syl voor defensie gewerkt, en die manier van werken past hij toe bij de begeleiding van de jongeren.

Syl: “We zitten heel erg op veiligheid en de basis. Sommigen jongeren lopen al jaren bij hulpverleningsinstanties. Zij zijn het vertrouwen kwijtgeraakt in volwassenen. Dat proberen we te herstellen door te zeggen wat we doen, en doen wat we zeggen.”
Wat houdt een leerwerkplek in?

Zodra de jongeren klaargestoomd zijn voor het werk in de samenleving, komt Arcum naar voren. De jongere komt bij Arcum binnen en zal stap voor stap meegenomen worden in het dagelijkse werk. Het is ten slotte niet niks om bij een vreemd bedrijf binnen te stappen en als jongere met een rugzak je er vertrouwd te voelen. Daar is goeie begeleiding bij nodig. Andere plekken waar de jongeren terechtkomen zijn bijv. bij een tatoeëerder, cateraar, in een muziekstudio en bij een fotograaf.

Bij Arcum is er één centrale begeleider die ervoor zorgt dat er duidelijk gecommuniceerd wordt zodat de jongere weet waar hij aan toe is. Daarnaast begint het leerwerktraject met een kennismaking van het vak door kleine klussen aan te bieden. Op die manier leidt Arcum ze op in de bouw. Zodra de klik en het vertrouwen er is, bouwt Arcum verder op de behoeftes van de jongeren. Waar willen ze naartoe groeien? Wat is hun droom? Wil je een diploma halen of officieel in dienst bij Arcum? Dan gaan ze daar samen voor zorgen. Op die manier werkt er nu iemand in dienst die al enkele jaren meedraait binnen Arcum.

Waarom biedt Arcum een leerwerkplek aan?

Harro (co-founder Arcum): “Een maatschappelijke bijdrage leveren doet ons goed. We weten hoe het kan zijn als je tijdelijk buiten de samenleving staat. Om weer mee te kunnen draaien heb je niet alleen eigen motivatie, maar ook een fijne, veilige werkplek nodig. En wij halen er nieuwe medewerkers uit die we naar onze visie helemaal van begin af aan kunnen inwerken.”

Tussen de jongeren die begeleid worden bij Baass, lopen er veel rond die het interessant vinden om met de handen te werken. Daarom zit werken in de bouw in hun interesseveld. Zijn het alleen maar jongens? Toevalligerwijs wel. Maar dat neemt niet weg dat meiden ook hartstikke welkom zijn.
Waarom is de leerwerkplek bij Arcum een succes?

Syl: “Arcum is een klein en hecht bedrijf zonder allerlei managementlagen. Daardoor kunnen ze een intensieve band opbouwen met de jongeren. De oprichters Harro en Berrie komen niet uit de zorg, maar ze hebben er wel oog voor.”


Baass in Eindhoven begeleidt nu 40 jongeren naar studie of werk, en wordt gerund door Syl van Beek, Dulcia Evers en Liz van Beek. Mocht je interesse hebben om een leerwerkplek aan te bieden, neem dan zeker contact met ze op.

0

Duurzaam bouwen, Ontwikkelingen, Update

Duurzaam bouwen: laat dat nou een hele opgave zijn voor veel bouwbedrijven. En dat is ook niet gek. Altijd hebben we gebouwd met het idee dat bouwen efficiënt en goedkoop moet gebeuren. En tegen die manier van bouwen lopen we nu aan want het heeft geen positieve invloed op de toekomst. Dat vraagt om een andere manier van denken, namelijk buiten kaders en oplossingsgericht. Maar het is zeker mogelijk om een gebouw te renoveren met voor het grootste deel herbruikbare materialen. Bouwbedrijf Dura Vermeer startte een pilot in Eindhoven om een duurzamere manier van bouwen te ontwikkelen. Wie ze daarvoor als samenwerkingspartner uitkozen? Je raadt het al.

 

Duurzaam bouwen staat centraal in de visie van Arcum. Lees er hier meer over.

 

In het kort: het gebouw

Al eerder hebben we op het Nutsbedrijventerrein een industrieel gebouw gerenoveerd naar creatieve broedplaats. Nu komt daar een ander gebouw bij. De voormalige machinekamer en ketelhuis op het NRE-terrein, genaamd Gebouw 8. De verbouwing is nu in volle gang. Uiteindelijk wordt de ene helft van het gebouw een werkruimte en het ander een ontmoetingsplek voor iedereen die woont en werkt op het NRE-terrein. Oplevering: maart 2021.

 

Industrieterrein verbouwen naar woon- en werkruimtes

Gebouw 8 was in een zeer slechte en vervallen staat. Denk aan rotte daken en lekkages. Hierdoor moest het hele dak vervangen worden. Alles wordt geïsoleerd en het installatiewerk volledig vernieuwd. Er worden dakramen geplaatst net als nieuwe kozijnen. Daarnaast wordt in de gevel het voegwerk eruit gekapt en vervangen. Versleten of kapotte stenen worden hersteld of vervangen. Dit allemaal wordt op een duurzame manier gerealiseerd. Maar hoe dan?

 

Een overzicht van duurzame keuzes die we maken:

   • Gebruik van ‘tweede-leven’ materialen;

   • Gebruik van hernieuwbare grondstoffen;

   • Werken met lokale bedrijven;

   • Leveranciers vragen om inzet van duurzame materialen;

   • Herstellen i.p.v. vernieuwen.

 

Duurzaam bouwen met ‘tweede-leven’ materialen

Huh, is dat net zoiets als tweedehands? Jazeker, en dat is goed te doen. Zo is het dak er al in zijn volledigheid afgehaald en vervangen door een (al bestaand) ander dak. Het is even zoeken, passen en meten maar het is gelukt om een dak te vinden dat nu perfect past.

Op deze manier proberen we het gehele pand te renoveren en te verbouwen. Dat betekent dat Arcum constant op zoek is naar tweede-leven materialen. Zoals dus het dak, maar denk ook aan gebruikt hout, deuren, stenen en zelfs de wc’s!

 

 

Duurzaam bouwen met hernieuwbare grondstoffen

Al doen we ons best, het hergebruik van materialen is niet altijd mogelijk. Als dat het geval is zoeken we naar materialen die gebouwd zijn met hernieuwbare grondstoffen. Dat zijn (bijna) onuitputtelijke grondstoffen waarvan de voorraad in een korte periode kan worden hersteld.

 

De hernieuwbare grondstoffen die wij gebruiken voor Gebouw 8:

   • Isolatiemateriaal gemaakt van gedroogd gras;

   • Afwerkpanelen geperst van papierpulp;

   • Gebruik van afvalhout van een trappenfabriek.

 

Waarom de samenwerking met Dura Vermeer?

Dura Vermeer is een bouwbedrijf uit de randstad en zij zijn eigenaar van het pand. Doordat het pand zo vervallen was en de functie totaal vernieuwd moest worden, werd dit gebouw interessant voor een pilot. Hoe gaat het als je een gebouw volledig duurzaam wilt verbouwen? Naast duurzame materialen uit de regio hoort -in lijn met hun visie- daar een lokale aannemer bij. Daarom heeft Dura Vermeer ons benaderd. We kenden elkaar en zij kenden onze visie omtrent duurzaam bouwen.  

 

Een samenwerking werd geboren en nu is Arcum de aannemer op locatie. We regelen alles van a tot z: we sturen de bouw aan en zorgen voor alle materialen.

 

 

Wat zijn de uitdagingen van duurzaam bouwen?

Werken met gebruikt materiaal is altijd meer tijd consumerend dan werken met nieuwe materialen. Het moet gezocht en gevonden worden en iets repareren kost altijd meer tijd dan het vervangen. Nog een uitdaging is om het net zo te maken als het origineel. Gebouw 8 is namelijk een monumentaal pand dat moet blijven zoals het er vroeger uitzag. De laatste uitdaging is werken met soms nieuwe en onbekende materialen. Dat vraagt altijd iets meer tijd. 

 

 

Waarom blijven veel bouwbedrijven achter in duurzaam bouwen?

Nou, dat leggen we je uit. Want heel gek is dat niet. Het is namelijk een hele klus om een bepaalde manier van bouwen bijna geheel over de boeg te gooien en iets nieuws te gaan doen. Toch zal dat moeten gebeuren.

 

Bedrijven missen vaak de kennis, dus deze moet opgedaan worden. Daar gaat nou eenmaal veel tijd inzitten want duurzaam bouwen wijkt af van de standaard. Het kost tijd, geld en is minder efficiënt. Er zal nou eenmaal tijd overheen gaan willen we een totale verandering in de bouw zien. Maar…

 

Arcum is een jong bedrijf met een ontstaansvisie die gericht is op een duurzame toekomst. Dat maakt ons zeer creatief en flexibel omtrent duurzaam bouwen.

 

Wil jij met ons kennismaken?

We ontmoeten graag mensen met een gelijkgestemde duurzame visie.

Neem gerust contact met ons op. Dan drinken we een bak koffie, delen we kennis en kunnen we kijken of er een mooie samenwerking ligt.

Harro van de Beek

harro@arcumbv.nl

 

0

Duurzaam bouwen, Project, Update

Gas, elektra en water. Dat werd er op het voormalig NRE-terrein opgeslagen en gedistribueerd. Maar wat gebeurt er als het bedrijf het terrein verlaat? Aannemersbedrijf Arcum werd gebeld voor de renovatie van een pand op het NRE-terrein. Lees hier meer over dit renovatieproject!

 

Wat is het NRE-terrein?

Het terrein stond eerst bekend als een gasfabriek uit 1988 waar de distributie en opslag van gas werd gerealiseerd. Maar door de komst van afstandgas verhuisde het bedrijf en verloste het de stad van de gaslucht, rook en het fabrieksgeraas. De gemeente verzelfstandigde haar gas, water en elektriciteit op het terrein in Nutsbedrijven Regio Eindhoven (NRE-terrein). In 2012 verlieten ook zij het terrein en stonden alle panden leeg.

Wilt u uw pand renoveren? Neem dan eens contact met ons op!
Wie was onze opdrachtgever?

Nadat de lege panden werden versierd door kunstenaars en creatieven, werden de eerste panden gerenoveerd. Ondertussen is het terrein voor het grootste deel vernieuwd en dienen de oude fabrieken als moderne woningen, werkplaatsen en horecagelegenheden. Toen het creatieve collectief NulZes hoorde dat zij er konden blijven, werd het tijd voor de renovatie van het pand genaamd Gebouw 7. Bouwbedrijf Arcum werd gebeld en we stonden voor de opdracht om het karakter van het oude fabriekspand te behouden maar te voorzien van o.a. een moderne uitbouw.   

 

Renovatie NRE-terrein Gebouw 7 / blowerkamer

Maar voordat we daar verder op ingaan is het goed om te beschrijven wat voor pand het precies is. Gebouw 7 wordt ook wel de Blowerkamer genoemd. De blazers die zich in het pand bevonden werden gebruikt om (lucht)druk te leveren op het transportsysteem van het gas. In 1950 werd het pand verbouwd. De functie bleef, maar werd aangevuld met een kantoorruimte en bewakingscentrum. Een grote aanbouw werd hiervoor gerealiseerd met een dak gebouwd op gebogen betonnen spanten.


De geveldoorbraak

De aanbouw was verouderd en moest gesloopt worden. Hierdoor kon er een moderne aanbouw met grote kozijnen en glaspuien in de plaats gezet worden. Voor wie het niet in de gaten heeft. Dat is niet niks. Een geveldoorbraak voor het slopen of bouwen van een aanbouw, houdt namelijk in dat de verdieping daarboven opgevangen moet worden. Dit noemt men stempelen. Hoe breder de doorbaak, hoe ingewikkelder en hoe beter je moet berekenen hoeveel draagpalen je nodig hebt.


De aanbouw en andere renovaties


Buiten het vernieuwen van de aanbouw om, hebben we ook de gehele elektra en leidingen aangelegd. Ook is er een grote lichtstraat op het dak gebouwd. Deze lichtstraat en de aanbouw bestaande uit kozijnen, zorgt voor meer licht in de oude gasfabriek. Daarnaast heeft het gebouw een geheel nieuwe entree gekregen met een in het werk gestorte betonnen trap.

Als je binnenkomt sta je vrijwel meteen in de vernieuwde aanbouw waar de grote draagbalken in het zicht zijn gelaten. Je kijkt er naar een intact gelaten industrieel plafond. Dit is de gemeenschappelijke ruimte. Loop je verder door het gebouw dan zijn er extra ruimtes gebouwd en kijk je naar boven dan valt de grote lichtstraat op dat voor extra lichtinval zorgt.

Het behouden van een stukje geschiedenis

De pandeigenaren hebben ervoor gekozen om de industriële geschiedenis voor een groot deel te behouden en aan te passen aan de gemakken van tegenwoordig. Zoals vernieuwde wc-ruimtes en goede leidingen. Dat zij voor aannemersbedrijf Arcum gekozen hebben is dan ook niet gek. We strijden voor het behoud van deze oude elementen en zouden er altijd voor kiezen om, waar mogelijk, te kijken naar wat kunnen we wél behouden i.p.v. wat gaan we allemaal slopen.

 

Dit project heeft in totaal vier maanden geduurd. NulZes heeft de plek opnieuw ingericht als creatieve broedplek waar ondernemers nu op een nog fijnere manier hun werk kunnen doen.Nieuws

Binnenkort starten we met de renovatie van een tweede pand op het NRE-terrein. Daarover later meer!


Ben jij geïnteresseerd om met ons aan tafel te gaan zetten om je bouwideeën te bespreken?
Neem dan contact met ons op!

 

Wil je meer lezen over de renovaties die we met aannemersbedrijf Arcum hebben gedaan?
Klik dan hier.

0

Update

Bent u aan het verbouwen en zoekt u een installatiebedrijf in regio Eindhoven? Dan herkent u het ongemak wellicht dat u tijdens zo’n verbouwing met verschillende bedrijven samenwerkt. Daarom hebben we bij aannemersbedrijf Arcum ervoor gekozen om de installatietak zelf in huis te nemen. Wij installeren voor u o.a. cv-ketels, warmtepompen en zonnepanelen. 

Toch komt dit niet vaak voor bij aannemersbedrijven. Meestal wordt er samengewerkt met een andere partij. Waarom doen wij het anders?
 

Onze duurzame toekomst

Steeds meer mensen zien in dat we anders moeten gaan kijken naar hoe we op de wereld leven. We eten minder vlees, ‘vergroenen’ onze tuin en rijden steeds vaker in elektrische auto’s. Er wordt ook gekeken naar onze manier van wonen. Gooien we alles plat of kiezen we voor renoveren? En hoe kunnen we onze woning zo inrichten dat we de hete zomers kunnen doorkomen en de zon in de winter onze huizen verwarmt?


Arcum: aannemersbedrijf met installatietak

De installatietechniek begint een steeds belangrijkere rol te spelen in de bouw. Waar vroeger de installatietechniek zich aanpaste aan de bouw, past de bouw zich nu steeds vaker aan, aan de installatietechniek. Dat komt omdat er steeds meer verschillende soorten installaties bijkomen. Alles wordt geautomatiseerd en met complexe technieken energiezuiniger gemaakt.

 

We hebben bij Arcum voor deze extra tak gekozen, omdat het specialistische vakken zijn die wij als aannemer graag in eigen huis willen hebben. Op die manier kunnen we onze opdrachtgevers beter voorzien van goed werk. Heeft u ooit eerder verbouwd met een aannemer? Dan kreeg u hoogstwaarschijnlijk een samenwerkend installatiebedrijf van die aannemer op bezoek. Dat doen wij niet meer. Wij werken met onze eigen installateurs die in dienst zijn bij Arcum. Voor de grotere projecten hebben we daar onze vaste partners voor. 

carriereswitch


De voordelen van eigen installateurs

De belangrijkste reden dat Arcum een installatietak heeft, is hierboven al genoemd. We bouwen steeds meer richting duurzaamheid en dat maakt dat er steeds meer installatietechniek bij komt kijken. Maar er zijn nog meer redenen en voordelen aan deze manier van werken. 

 • Arcum houdt beter de regie.

 • Tijdens uw (ver)bouwaanvraag kunnen we gelijk installatieadvies geven. 

 • Niet afhankelijk van andere bedrijven.

 • We kunnen sneller schakelen. 

 

Installatiebedrijf Eindhoven loopt voorop

Arcum loopt op het gebied van duurzaamheid en zelfvoorzienend bouwen, graag voorop. Daarom hebben we de stap naar een eigen installatiebedrijf gezet. Niet gek dus dat we laatst geïnterviewd werden op de bouwbeurs van Building Futureproof over vernieuwende systemen in de bouw.

 

 

Wat installeren we zoal?

Bij Arcum werken we o.a. aan grote bouwprojecten. Zoals het renoveren en bewoonbaar maken van oude scholen. Daar komt een hoop installatietechniek bij kijken. Zoals loodgieterswerk en verwarmingsinstallaties.

 

Denk aan:

 • De volledige elektrische installatie. 

 • De volledige loodgieter en verwarmingsinstallatie.Maar ook:
 • Airco’s.

 • Zonnepanelen.

 • Warmtepompen.

 

 

Is Arcum installatietechniek beschikbaar voor los installatiewerk?

Ja. Hoewel we veelal vanuit ons aannemersbedrijf installaties verzorgen, kunt u ons ook contacteren voor losse installatieklussen. Zoekt u een installatiebedrijf voor het installeren van uw cv-installatie, meterkast, zonnepanelen of airco? Neem dan eens contact met ons op!

 

Onze mensen staan voor u klaar om u van dienst te zijn. Omdat we in de basis een aannemersbedrijf zijn, brengen wij nog meer kennis mee waardoor we de klus op een nog betere manier kunnen klaren.

 

Neem contact met ons op

En, bent u op zoek naar een installatiebedrijf in Eindhoven en wilt u meer weten? Bel dan naar: +31 40 304 67 43.

Of mail: installatietechniek@arcumbv.nl 

 

0

Update

Wat doe je als je droombaan tegenvalt? Een carrièreswitch! Max werkte als international business engineer zodat hij zijn technische kennis internationaal kon toepassen. “Samenwerken met mensen en hun verschillende culturele achtergronden leek mij heel erg leuk.” Maar het besef dat zijn werk veelal uit computerwerk bestond, had hij onderschat. “Ik zat ongelukkig opgesloten op mijn kantoor.” En dus werd het tijd voor een nieuwe baan en begon Max met werken in de bouw. 

Waarom de carrièreswitch naar de bouw?

“Het was nog niet helemaal duidelijk dat het de bouw werd. Ik had altijd timmerman in gedachte. Maar ik begon in de bouw zonder goed te weten wat daaruit zou komen.” Zodoende begon Max met werken bij Arcum. Omdat hij aan heeft gegeven graag met hout te werken, proberen we dit zo goed mogelijk voor hem te faciliteren. Maar natuurlijk bestaat een dag in de bouw niet alleen uit timmerwerk. En daar is Max nu heel blij mee. “Ik ben erachter gekomen dat de afwisseling me aanspreekt. Iedere dag doe ik iets anders en iedere dag word ik weer uitgedaagd. Ik ben verbaasd hoe leuk ik het vind. Dat had ik zelf niet verwacht, wel gehoopt. Maar ik vind het echt fantastisch.”


Ruimte voor ambities

“Ik heb voorheen nooit uitgekeken om naar mijn werk te gaan, vooral niet zo vroeg. Maar dat heb ik bij Arcum nog geen enkele keer gehad.” Deze tevredenheid zorgt voor ruimte om een nieuwe droom te creëren. En laat die nou perfect aansluiten bij Arcum. “Mijn toekomst ligt in de combinatie van wat ik gedaan heb en bouwen vanuit duurzaam oogpunt. Er zijn wat aspecten die verbeterd kunnen worden in de bouw wat betreft duurzaamheid. Omdat ik ooit voor een subsidiebureau heb gewerkt weet ik dat er veel subsidies zijn voor particulieren en zakelijke klanten die toepasbaar zijn als je duurzaam wilt renoveren.


Ik zou dan kijken hoe we het voor mensen betaalbaar kunnen maken om op die manier nog meer gebouwen te kunnen renoveren. Dat zou voor mijn een mooie combinatie zijn met wat ik gedaan heb. Arcum steunt mij heel erg in het verwezenlijken van deze droom.”


Klik hier voor een voorbeeld van een renovatieproject.


Waarom werken bij Arcum?

Zit jij niet helemaal lekker op je plek bij het werk dat je doet? En wordt het tijd voor een carrièreswitch? Max vertelt je hoe hij zijn werk ervaart. 

“Arcum is een klein bedrijf wat rechttoe rechtaan is en de omgang is op ooghoogte. Er zijn geen ingewikkelde theoretische businessverhalen. Het gaat er vooral om goed samenwerken als team. Je bent hier geen nummertje.” Als je zoekt naar werk in de nieuwbouw, dan is Arcum niks voor jou. “Mijn werkzaamheden bestaan uit renovatieprojecten. Deze duurzame vorm van beleid, spreekt mij bij Arcum aan. Het bewoonbaar maken van oude gebouwen i.p.v. ze af te breken en iets nieuws te maken, vind ik een goede gedachte.”


Een dag uit het werk van Max…

“Werken bij Arcum zorgt voor werken aan veel verschillende projecten. Daardoor zijn je dagen iedere dag anders. Soms ga je langs een klant of moet je ergens iets ophalen of bouwen aan een groot of klein project. Maar je bent ook veel dagen druk met lichamelijk zwaar werk. “Ik moest laatst een hele dag betonscheppen. Je gaat dan maar door en door. Die dag vloog voorbij.” Aan het eind van de dag zit je met je collega, tevreden te vertellen hoeveel je gedaan hebt. Daar krijg ik energie van.


Ben jij ook toe aan een carrièreswitch? Of wil je gewoon graag werken in de bouw? Loop een dagje mee!
Stuur een mail naar Harro van de Beek: info@arcumbv.nl
Anderen lazen ook:
Waar staat Arcum voor?

Op dit project zijn wij heel trots
Onze projecten

0

Update

Er zijn tal van projecten waar we bij Arcum trots op zijn. Maar er zijn er een aantal die we extra aandacht willen geven. Deze klussen laten ons hart namelijk nog sneller kloppen. Het zijn de projecten waar Arcum achter staat en waar wij met liefde om vijf uur voor opstaan. Benieuwd welke dat zijn? In deze blog lichten we er alvast eentje voor je uit. Namelijk het renovatieproject Theresiaschool. Dit gebouw is omgetoverd van verlaten meisjesschool naar dertien unieke woonplaatsen.

Zoekt u een renovatiebedrijf? Wij komen graag bij u langsTheresiaschool in Eindhoven

Hoe kunnen we het prachtige oude pand aan de Genneperweg in Eindhoven een nieuwe functie geven? Dat dacht de groep van creatievelingen die er (tijdelijk) woonden nadat het jaren had leeggestaan. De Theresiaschool is in 1926 gebouwd als meisjesschool en werd gerund door de nonnen van het achterliggende klooster. Nog steeds vind je op het internet tal van verhalen van mensen die herinneringen met elkaar delen over deze tijd.

  

Een nieuw leven

Om het pand nieuw leven in te blazen werd er door de huidige bewoners een stichting opgericht: Stichting Theresia. Hierdoor ontstond er de mogelijkheid om gezamenlijk het pand te renoveren en er in totaal dertien grote atelierwoningen in te maken. De school is dan ook vanbinnen volledig opnieuw opgebouwd. Op die manier voldoet het nu aan de hedendaagse wooneisen. Denk aan isoleren, aanleggen van gas/water/elektriciteit, vloerverwarming, vervanging kozijnen en het plaatsen en vervangen van muren.

Renovatiebedrijf

  Renovatiebedrijf


Waarom onze favoriet?

Onlangs zagen we nog een grote woonwijk onder het stof verdwijnen. Oude bewoners stonden aan de zijlijn hun herinneringen met elkaar te delen. Het blijft gek aanvoelen, om panden waar zo veel mensen hun tijd hebben gespendeerd, neer te halen voor nieuwbouw.

De Theresiaschool is een ontzettend divers pand met prachtige oude elementen. Geen enkele ruimte is hetzelfde. Hierdoor kunnen we aparte vormen en indelingen creëren die zorgen voor een unieke woonbeleving. 

Uiteraard kunnen we niet zonder nieuwe gebouwen die volledig houdbaar zijn gemaakt voor in onze duurzame toekomst. Maar er zijn genoeg gebouwen die we om kunnen bouwen naar duurzame, energiezuinige woningen. Deze uitdaging gaan we met renovatiebedrijf Arcum graag aan. Op die manier verbouwen we herinneringen, naar mooie dromen voor in de toekomst.

 

Zoekt u een renovatiebedrijf?

Kerken, kloosters, scholen en fabrieken, ze kunnen allemaal een prachtige nieuwe functie krijgen. Denk aan de ontwikkeling naar bedrijfspand of woning. Je ziet deze metamorfoses dan ook veel gebeuren in Nederland. En dat is geweldig. Want daardoor kunnen steeds meer mensen op unieke manieren wonen. De mix van een karakteristiek pand met moderne bouw, is voor veel mensen daardoor een interessante optie. Maar we zijn ook bezig met de toekomst. Als samenleving gaan we bewuster om met onze manier van wonen. Ons doel is om deze bewustwording vast te houden en door te ontwikkelen. Maar dan met behoud van de herinneringen aan vroeger. 


P.S. Volg ons ook op Instagram! Klik hier. Anderen lazen ook:
Zoekt u een aannemer voor particulieren?

Waar staat Arcum voor?
Projecten

1

Update

Bent u van plan te verbouwen? Dan komen daar een hoop dingen bij kijken. Zoals het bedenken van een concreet idee en het zoeken van een aannemer. Arcum heeft door de jaren heen al vele mooie zolders en aanbouwen mogen realiseren. Benieuwd naar ons portfolio? Hieronder zie je drie opdrachten die wij als aannemer voor particulieren hebben gerealiseerd. 

 

Aanbouw

Enkele vierkante meters erbij in je huis, zorgt al voor een opzienbarend verschil. Je ziet dan ook steeds meer mensen aanbouwen. Men wil een grotere woonkamer of de keuken bij de woonkamer betrekken. Dat zijn allebei mooie opties. Maar hoe wil jij je aanbouw vormgeven? 

Op de foto zie je een prachtige aanbouw. Hier is er voor gekozen is om de draagbalk te verwijderen en de gevel te laten rusten op een volledige steunbalk. Daardoor heb je in de gecreëerde ruimte geen pilaar staan. Het eikenhout is een prachtig materiaal om mee te werken. En de aluminium kozijnen maken het helemaal af. Zolder

Waar gebruik jij je zolder voor? Je kan er namelijk een prachtige slaapkamer met badkamer ensuite van maken. Zo stap je vanuit je bed zo de badkamer binnen. Zie jij jouw droombadkamer al voor je? Dan gaan we samen kijken hoe we het kunnen realiseren. Het verbouwen van een zolder is een mooie klus om te doen. Vaak zien mensen de mogelijkheden niet. Nou, wij wel! De gehele zolder is gebruikt. 

We hebben de elektriciteit en afvoer aangelegd. Muren en tegels gezet, stalen deuren ontworpen en geplaatst. Verlichting aangesloten. De inbouwkasten en een dakraam is geplaatst en op de grond ligt een visgraatvloer van steen. Wat vind je ervan?


Ombouwen naar woning

Op bovenstaande foto zie je een grote zolder die de eigenaar gekocht heeft om te gaan wonen. Het hout was oud en er was niks aangelegd. Maar zijn droom was duidelijk: hij wilde er een geweldige woonzolder van maken. De vloer is vernieuwd, en de vloerverwarming gelegd. Elektriciteit en afvoer is aangesloten. De keuken en sanitair geplaatst, muren gezet en dakramen en dakkapellen gebouwd. 

Zo zie je maar weer hoe goed je een ruimte kunt transformeren. 


Aannemer voor particulieren?

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden bij u thuis? Wij komen vrijblijvend bij u langs. 

Stuur ons een mail naar info@arcumbv.nl.Anderen lazen ook:
Over Arcum bv
Waar staat Arcum voor?

2

Update

De scholen zijn dicht, kantoren leeg en openbare plekken verboden als je met meerdere personen bent. Corona doet zijn ding en wij passen ons aan. Ook in de bouw. Want al hoor je de graafmachines in de ochtend ronken en is bouwbedrijf Arcum iedere dag druk in de weer: wij hebben maatregelen getroffen om de verspreiding van Corona tegen te gaan. Benieuwd welke maatregelen dat zijn? Je leest het hier. 

Corona in de bouw?

Je leest in het nieuws dat Corona ook zijn klappen begint uit te delen in de bouw. De verspreiding is onontkoombaar. Vooralsnog lopen we bij Arcum op schema. Dit lukt door de maatregelen die we hebben getroffen en omdat het team goed rekening houdt met elkaar. We nemen de richtlijnen van de RIVM dan ook heel serieus. We hopen hiermee dat de rest van Nederland dat ook doet, zodat we gezamenlijk Corona kunnen verslaan. Wij doen dat, door een steentje bij te dragen in de bouw.   

 

Een ander werkrooster 

We plannen ons personeel anders in. Want waar we eerst mensen bij elkaar plaatsten die nodig waren voor een klus, houden we het nu bij maximaal 2 personen. Op die manier zijn er weinig tot geen contactmomenten onderling. Dit betekent ook minder handen die werk kunnen verrichten. Maar de gezondheid en veiligheid staat voorop. Voor ons is dit een optimale manier om besmettingsrisico’s te beperken. 


We houden afstand in de bouw

De RIVM heeft als maatregel geroepen, minstens 1.5 meter afstand van elkaar te houden. Deze richtlijn is (hopelijk) ondertussen bekend bij alle Nederlanders. Wij vinden het belangrijk dat we deze richtlijn nastreven en dat we de mensen om ons heen bewust maken van het feit dat afstand houden, echt belangrijk is. 


Hoesten? Naar huis

Zodra een collega symptomen vertoont, al zijn ze nog zo klein, dan blijft diegene thuis. Door de overbelasting van de GGD is het niet mogelijk om iedereen te testen. Daarom nemen wij het zekere voor het onzekere en blijft ons personeel dan gewoon thuis. We willen geen enkel risico nemen en doen ons best om verdere verspreiding van het virus te voorkomen.  Want ook al voel je je niet zo ziek, je kan een ander alsnog besmetten. 

Draag allemaal je steentje bij

Op deze manier draait Arcum verder. Nog iedere dag, kunnen we genieten van de renovaties en projectrealisaties die we aan het doen zijn. We ronden projecten af en er komen er weer nieuwe aan. Gelukkig, want zo mogen we nog verder bouwen aan een mooie en gezonde toekomst. 

 

Blijf gezond, houd je aan de RIVM-richtlijnen, en vooral: zorg voor elkaar. 

Benieuwd met welke projecten we bezig zijn? Klik dan hier.

0

Update

Het Latijnse woord Arcum staat voor de sterkste constructie die er is: een boog gedragen door twee pilaren. Deze pijlers staan symbool voor de oprichters van Arcum: Berrie en Harro.  Samen bouwen zij letterlijk naar een mooiere toekomst dankzij sociale, duurzame en uitdagende projecten. “Het heden geeft ons uitdagingen mee voor de toekomst. Want de wereld is toe aan verandering en daar bouwen wij aan mee.” 

Waarom samenwerken met Arcum?

Omdat we net iets meer buiten de kaders denken. Creativiteit en duurzaamheid staan bij ons voorop. Op die manier dagen wij u en onszelf uit. Want we leveren graag een positieve bijdrage aan de toekomst.

Arcum gaat voor:

-Deelname aan CPO-projecten (bouwen eigen beheer)

-Gebruik van alternatieve bouwmethode (zoals prefab-bouw)

-Gebruik van alternatieve bouwmaterialen (zoals meer hout)

-Herbestemmingsprojecten (zoals kantoren naar appartementen)

-Energieverbruik (zoals energieneutraal bouwen)


 

Persoonlijke benadering

De bouw is een wereld waarin je niet altijd de persoon achter de expertise kent. Daarom vindt Arcum het belangrijk dat mensen ons leren kennen en ons het vertrouwen kunnen geven over hun droomprojecten. Niet alleen om wat we doen. Maar ook omdat we waarmaken wat we zeggen. 

Door deze manier van werken worden we niet alleen het bedrijf waar u mee wilt samenwerken. Maar vertelt u tijdens een kop koffie ook wat uw werkelijke droomplannen zijn. Waar droomt u van maar spreekt u niet uit omdat het onmogelijk lijkt?


Waar droomt u van?

Niet eerder voelden mensen zich zo geïnspireerd om creatief na te denken over hoe ze hun leven willen vormgeven. Men zoekt naar duurzame manieren om een positieve bijdrage te leveren aan mens en milieu. Ondersteund door subsidies en gemeenten, worden er kansen gecreëerd die voorheen niet mogelijk waren. Op die manier word je uitgedaagd om je eigen droomhuis te bouwen. Met behulp van onze architect, kijken wij naar uw dromen en naar de mogelijkheden. 

Niets is ons te gek. Sterker nog, dit is waar we het voor doen. We zijn ooit begonnen met bouwen om eigen dromen te realiseren. Nu willen we dat ook voor anderen doen. Ondersteund door een hecht team bouwen we de mooiste dingen. “Succes is als hetgeen dat we gezamenlijk voor ogen hebben, gelukt is.”


Anderen lazen ook:

Blog: Bouwbedrijf Arcum treft maatregelen tegen Corona

0