Your address will show here +12 34 56 78
Duurzaam bouwen, Ontwikkelingen, Update

Duurzaam bouwen: laat dat nou een hele opgave zijn voor veel bouwbedrijven. En dat is ook niet gek. Altijd hebben we gebouwd met het idee dat bouwen efficiënt en goedkoop moet gebeuren. En tegen die manier van bouwen lopen we nu aan want het heeft geen positieve invloed op de toekomst. Dat vraagt om een andere manier van denken, namelijk buiten kaders en oplossingsgericht. Maar het is zeker mogelijk om een gebouw te renoveren met voor het grootste deel herbruikbare materialen. Bouwbedrijf Dura Vermeer startte een pilot in Eindhoven om een duurzamere manier van bouwen te ontwikkelen. Wie ze daarvoor als samenwerkingspartner uitkozen? Je raadt het al.

 

Duurzaam bouwen staat centraal in de visie van Arcum. Lees er hier meer over.

 

In het kort: het gebouw

Al eerder hebben we op het Nutsbedrijventerrein een industrieel gebouw gerenoveerd naar creatieve broedplaats. Nu komt daar een ander gebouw bij. De voormalige machinekamer en ketelhuis op het NRE-terrein, genaamd Gebouw 8. De verbouwing is nu in volle gang. Uiteindelijk wordt de ene helft van het gebouw een werkruimte en het ander een ontmoetingsplek voor iedereen die woont en werkt op het NRE-terrein. Oplevering: maart 2021.

 

Industrieterrein verbouwen naar woon- en werkruimtes

Gebouw 8 was in een zeer slechte en vervallen staat. Denk aan rotte daken en lekkages. Hierdoor moest het hele dak vervangen worden. Alles wordt geïsoleerd en het installatiewerk volledig vernieuwd. Er worden dakramen geplaatst net als nieuwe kozijnen. Daarnaast wordt in de gevel het voegwerk eruit gekapt en vervangen. Versleten of kapotte stenen worden hersteld of vervangen. Dit allemaal wordt op een duurzame manier gerealiseerd. Maar hoe dan?

 

Een overzicht van duurzame keuzes die we maken:

   • Gebruik van ‘tweede-leven’ materialen;

   • Gebruik van hernieuwbare grondstoffen;

   • Werken met lokale bedrijven;

   • Leveranciers vragen om inzet van duurzame materialen;

   • Herstellen i.p.v. vernieuwen.

 

Duurzaam bouwen met ‘tweede-leven’ materialen

Huh, is dat net zoiets als tweedehands? Jazeker, en dat is goed te doen. Zo is het dak er al in zijn volledigheid afgehaald en vervangen door een (al bestaand) ander dak. Het is even zoeken, passen en meten maar het is gelukt om een dak te vinden dat nu perfect past.

Op deze manier proberen we het gehele pand te renoveren en te verbouwen. Dat betekent dat Arcum constant op zoek is naar tweede-leven materialen. Zoals dus het dak, maar denk ook aan gebruikt hout, deuren, stenen en zelfs de wc’s!

 

 

Duurzaam bouwen met hernieuwbare grondstoffen

Al doen we ons best, het hergebruik van materialen is niet altijd mogelijk. Als dat het geval is zoeken we naar materialen die gebouwd zijn met hernieuwbare grondstoffen. Dat zijn (bijna) onuitputtelijke grondstoffen waarvan de voorraad in een korte periode kan worden hersteld.

 

De hernieuwbare grondstoffen die wij gebruiken voor Gebouw 8:

   • Isolatiemateriaal gemaakt van gedroogd gras;

   • Afwerkpanelen geperst van papierpulp;

   • Gebruik van afvalhout van een trappenfabriek.

 

Waarom de samenwerking met Dura Vermeer?

Dura Vermeer is een bouwbedrijf uit de randstad en zij zijn eigenaar van het pand. Doordat het pand zo vervallen was en de functie totaal vernieuwd moest worden, werd dit gebouw interessant voor een pilot. Hoe gaat het als je een gebouw volledig duurzaam wilt verbouwen? Naast duurzame materialen uit de regio hoort -in lijn met hun visie- daar een lokale aannemer bij. Daarom heeft Dura Vermeer ons benaderd. We kenden elkaar en zij kenden onze visie omtrent duurzaam bouwen.  

 

Een samenwerking werd geboren en nu is Arcum de aannemer op locatie. We regelen alles van a tot z: we sturen de bouw aan en zorgen voor alle materialen.

 

 

Wat zijn de uitdagingen van duurzaam bouwen?

Werken met gebruikt materiaal is altijd meer tijd consumerend dan werken met nieuwe materialen. Het moet gezocht en gevonden worden en iets repareren kost altijd meer tijd dan het vervangen. Nog een uitdaging is om het net zo te maken als het origineel. Gebouw 8 is namelijk een monumentaal pand dat moet blijven zoals het er vroeger uitzag. De laatste uitdaging is werken met soms nieuwe en onbekende materialen. Dat vraagt altijd iets meer tijd. 

 

 

Waarom blijven veel bouwbedrijven achter in duurzaam bouwen?

Nou, dat leggen we je uit. Want heel gek is dat niet. Het is namelijk een hele klus om een bepaalde manier van bouwen bijna geheel over de boeg te gooien en iets nieuws te gaan doen. Toch zal dat moeten gebeuren.

 

Bedrijven missen vaak de kennis, dus deze moet opgedaan worden. Daar gaat nou eenmaal veel tijd inzitten want duurzaam bouwen wijkt af van de standaard. Het kost tijd, geld en is minder efficiënt. Er zal nou eenmaal tijd overheen gaan willen we een totale verandering in de bouw zien. Maar…

 

Arcum is een jong bedrijf met een ontstaansvisie die gericht is op een duurzame toekomst. Dat maakt ons zeer creatief en flexibel omtrent duurzaam bouwen.

 

Wil jij met ons kennismaken?

We ontmoeten graag mensen met een gelijkgestemde duurzame visie.

Neem gerust contact met ons op. Dan drinken we een bak koffie, delen we kennis en kunnen we kijken of er een mooie samenwerking ligt.

Harro van de Beek

harro@arcumbv.nl

 

0

Duurzaam bouwen, Project, Update

Gas, elektra en water. Dat werd er op het voormalig NRE-terrein opgeslagen en gedistribueerd. Maar wat gebeurt er als het bedrijf het terrein verlaat? Aannemersbedrijf Arcum werd gebeld voor de renovatie van een pand op het NRE-terrein. Lees hier meer over dit renovatieproject!

 

Wat is het NRE-terrein?

Het terrein stond eerst bekend als een gasfabriek uit 1988 waar de distributie en opslag van gas werd gerealiseerd. Maar door de komst van afstandgas verhuisde het bedrijf en verloste het de stad van de gaslucht, rook en het fabrieksgeraas. De gemeente verzelfstandigde haar gas, water en elektriciteit op het terrein in Nutsbedrijven Regio Eindhoven (NRE-terrein). In 2012 verlieten ook zij het terrein en stonden alle panden leeg.

Wilt u uw pand renoveren? Neem dan eens contact met ons op!
Wie was onze opdrachtgever?

Nadat de lege panden werden versierd door kunstenaars en creatieven, werden de eerste panden gerenoveerd. Ondertussen is het terrein voor het grootste deel vernieuwd en dienen de oude fabrieken als moderne woningen, werkplaatsen en horecagelegenheden. Toen het creatieve collectief NulZes hoorde dat zij er konden blijven, werd het tijd voor de renovatie van het pand genaamd Gebouw 7. Bouwbedrijf Arcum werd gebeld en we stonden voor de opdracht om het karakter van het oude fabriekspand te behouden maar te voorzien van o.a. een moderne uitbouw.   

 

Renovatie NRE-terrein Gebouw 7 / blowerkamer

Maar voordat we daar verder op ingaan is het goed om te beschrijven wat voor pand het precies is. Gebouw 7 wordt ook wel de Blowerkamer genoemd. De blazers die zich in het pand bevonden werden gebruikt om (lucht)druk te leveren op het transportsysteem van het gas. In 1950 werd het pand verbouwd. De functie bleef, maar werd aangevuld met een kantoorruimte en bewakingscentrum. Een grote aanbouw werd hiervoor gerealiseerd met een dak gebouwd op gebogen betonnen spanten.


De geveldoorbraak

De aanbouw was verouderd en moest gesloopt worden. Hierdoor kon er een moderne aanbouw met grote kozijnen en glaspuien in de plaats gezet worden. Voor wie het niet in de gaten heeft. Dat is niet niks. Een geveldoorbraak voor het slopen of bouwen van een aanbouw, houdt namelijk in dat de verdieping daarboven opgevangen moet worden. Dit noemt men stempelen. Hoe breder de doorbaak, hoe ingewikkelder en hoe beter je moet berekenen hoeveel draagpalen je nodig hebt.


De aanbouw en andere renovaties


Buiten het vernieuwen van de aanbouw om, hebben we ook de gehele elektra en leidingen aangelegd. Ook is er een grote lichtstraat op het dak gebouwd. Deze lichtstraat en de aanbouw bestaande uit kozijnen, zorgt voor meer licht in de oude gasfabriek. Daarnaast heeft het gebouw een geheel nieuwe entree gekregen met een in het werk gestorte betonnen trap.

Als je binnenkomt sta je vrijwel meteen in de vernieuwde aanbouw waar de grote draagbalken in het zicht zijn gelaten. Je kijkt er naar een intact gelaten industrieel plafond. Dit is de gemeenschappelijke ruimte. Loop je verder door het gebouw dan zijn er extra ruimtes gebouwd en kijk je naar boven dan valt de grote lichtstraat op dat voor extra lichtinval zorgt.

Het behouden van een stukje geschiedenis

De pandeigenaren hebben ervoor gekozen om de industriële geschiedenis voor een groot deel te behouden en aan te passen aan de gemakken van tegenwoordig. Zoals vernieuwde wc-ruimtes en goede leidingen. Dat zij voor aannemersbedrijf Arcum gekozen hebben is dan ook niet gek. We strijden voor het behoud van deze oude elementen en zouden er altijd voor kiezen om, waar mogelijk, te kijken naar wat kunnen we wél behouden i.p.v. wat gaan we allemaal slopen.

 

Dit project heeft in totaal vier maanden geduurd. NulZes heeft de plek opnieuw ingericht als creatieve broedplek waar ondernemers nu op een nog fijnere manier hun werk kunnen doen.Nieuws

Binnenkort starten we met de renovatie van een tweede pand op het NRE-terrein. Daarover later meer!


Ben jij geïnteresseerd om met ons aan tafel te gaan zetten om je bouwideeën te bespreken?
Neem dan contact met ons op!

 

Wil je meer lezen over de renovaties die we met aannemersbedrijf Arcum hebben gedaan?
Klik dan hier.

0